Za najzdraviji osmeh

Iskusite stručnu endodonciju za terapiju kanala korena

Šta je endodoncija?

Endodoncija je oblast stomatologije čiji je cilj tretman obolele zubne pulpe – kako u kruničnom tako i u korenskom delu zuba – kao i tkiva koja okružuju koren zuba.

U slučajevima kada uznapredovali karijes ili trauma zuba prouzrokuju obolevanje pulpe zuba, tada se zub može spasiti endodontskim tretmanom.

Endodontska terapija podrazumeva:

Pravilno dijagnostikovanje

Instrumentaciju kanala

Punjenje korenskog kanala

Kako da znate da li ste kandidat za plombiranje zuba ili za endodontsku terapiju?

Početni simptomi mogu biti jako slični – prvenstveno su to bol i otok. Ukoliko vas muči nešto od navedenog, zakažite pregled što pre! Kada se endodontska terapija obolelog zuba sprovede na vreme, može se izbeći veća šteta.

Endodoncija i njene tehnike

Kod nas u ordinaciji SKY DENTAL CONCEPT se koriste najsavremenije tehnike i endodontski instrumenti za terapiju pulpe. To su pre svega ručni i mašinski instrumenti na bazi nikl-titanijumskih legura (Ni-Ti).

Prednosti mašinske instrumentacije

Mašinske tehnike preparacije kanala korena zuba u odnosu na rad sa ručnim instrumentima omogućavaju:
  • Efikasnije čišćenje i oblikovanje kanala
  • Precizniju preparaciju do željene granice
  • Brži i kvalitetniji rad uz smanjenje mogućih komplikacija.
U toku procesa mašinske obrade kanala koriste se nikl-titanijumski rotirajući instrumenti koji se pokreću preko endodontskog kolenjaka najčešće sa redukovanom brzinom okretanja. Nikl-titanijumski instrumenti poseduju visok stepen elastičnosti i fleksibilnosti zbog čega je manja mogućnost loma instrumenta i veća bezbednost. Povećana je efikasnost sečenja inficiranog dentina u odnosu na rad sa ručnim proširivačima i turpijama. To je naročito značajno prilikom obrade kanala korena bočnih zuba koji mogu biti izrazito zakrivljeni i suženi, što otežava adekvatno lečenje zuba. Najčešće se koriste instrumenti sa pasivnim, glatkim vrhom koji nisu agresivni. Zbog toga se smanjuje mogućnost grešaka kao što su stvaranje stepenika, perforacija kanala korena i blokada kanala tkivnim detritusom. To utiče i na ređu pojavu postoperacione osetljivosti. U sastav aparata za mašinsko širenje kanal korena ulazi i apeks lokator koji omogućava određivanje dužine svakog pojedinačnog kanala, a radi uklanjanja kompletnog sadržaja iz njega. Važno je precizno uklanjanje jer se zbog zaostatka organskog sadržaja može javiti gangrena zuba. Bezbedan, efikasan i kvalitetan način preparacije utiče na to da endodontski zahvat ima pozitivan ishod. Najbolji učinak u terapiji inficiranog kanala korena se postiže kada se nakon mehaničko-medikamentozne terapije primeni laserski tretman kanala korena zuba. Osnovni uslov je da je kanal prohodan.

Kakva je veza između Protetike i Endodoncije?

Veza između ova dva stomatološka područja je neraskidiva jer endodoncija često prethodi protetičkim restauracijama. Ako zub prolazi kroz endodontski tretman kako bi se sačuvao, često je potrebno postaviti protetičku krunu ili drugu restauraciju kako bi se obnovila čvrstoća, funkcija i izgled zuba. Protetika i endodoncija zajedno igraju ključnu ulogu u očuvanju zuba i osiguranju dugotrajnog oralnog zdravlja.

Da li je bolje raditi endodontski tretman pre ili posle izbeljivanja zuba?

U većini slučajeva, bolje je prvo obaviti endodontski tretman, a zatim izbeljivanje zuba. Međutim, situacija može zavisiti od specifičnih okolnosti, pa se izbeljivanje može razmotriti pre endodoncije, ukoliko je promena boje glavni problem. Takođe, za bele zube, nakon endodontskog tretmana možete koristiti i bele plombe, odn. kompozine ispune, ukoliko za to postoji potreba.

VDW RECIPROC

U stomatološkoj ordinaciji SKY DENTAL CONCEPT koristimo jedan od najsavremenijih aparata za endodontski tretman zuba – VDW Reciproc. U pitanju je endo-motor sa integrisanim apeks lokatorom. VDW Reciproc radi i u recipročnom i u kontinuiranom modu, u zavisnosti od načina rada za koji se stomatolog opredelio. Apeks lokator je uređaj koji signalizira koliko smo udaljeni od vrha korena zuba. Na osnovu zvučnog signala i grafičkog prikaza pozicije iglice na samom aparatu, stomatolog u svakom trenutku zna tačno u kom delu kanala korena se iglica, odnosno proširivač, nalazi. Ovim postupkom mogućnost greške u lečenju kanala korena se svodi na minimum, čime se postiže maksimalni terapijski efekat endodontskog tretmana. Kada se svemu gore navedenom doda i upotreba digitalnog rendgen aparata kao kontrolnog mehanizma, garantujemo efikasan i krajnje precizan konačan rezultat terapije.

Specijalna ponuda

Saglasan sam da me Sky Dental Concept kontaktira preko Viber ili Whatsapp sa specijalnom ponudom